Đăng ký gói thành viên

SILVER

400K/Tháng


2500+ Theme & Plugin


Miễn phí cập nhật


Không giới hạn sử dụng


10 lượt tải / ngày


Không giới hạn sản phẩm


Không hỗ trợ kỹ thuật


GOLD

800K/6 Tháng


2500+ Theme & Plugin


Miễn phí cập nhật


Không giới hạn sử dụng


10 lượt tải / ngày


Không giới hạn sản phẩm


Không hỗ trợ kỹ thuật


PREMIUM

1200K/Năm


2500+ Theme & Plugin


Miễn phí cập nhật


Không giới hạn sử dụng


10 lượt tải / ngày


Không giới hạn sản phẩm


Không hỗ trợ kỹ thuật